Zaur USTAC: – MİN ŞÜKÜR şeiri.

ustc

MİN ŞÜKÜR

Bir yaqut gizlidi sədəf dalında,
Misli yox ölçülə sərraf dalında,
Min kəlmə şəlləyib əlif dalında,
Dildən dilə süzdürənə min şükür…
* * *
Dədəm, babam nəğmə deyib, söz qoşub,
Kəsə gedib, doğru deyib, düz qoşub,
Məclis qurub, min oxuyb, yüz qoşub,
Teldən telə gəzdirənə min şükür…
* * *
Ustac deyər, hardan gələr bilinməz,
Ha deyilə, yeri dolar bilinməz,
Gülər gözdən qəm süzülər bilinməz,
Eldən elə gəzdirənə min şükür…..
20.10.2016. 12:57 (16’) Bakı.

Müəllif: Zaur Ustac

 

MÜƏLLİFİN ÖZ SƏSİ İLƏ:

© Zaur USTAC,2018. Bakı.

Advertisements